Ulga w podatku rolnym

 


PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Polscy rolnicy mają wiele opcji do wyboru, jeżeli chodzi o uzyskanie wsparcia finansowego w kwestii instalacji modułów fotowoltaicznych. Jedną z nich jest ulga w podatku rolnym przy instalacji paneli fotowoltaicznych.

 

Ceny energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosły o około 60% i niewykluczone, że wciąż będą wzrastać. Gospodarstwa rolne są dużymi odbiorcami energii elektrycznej i wzrost ten jest dotkliwie widoczny w otrzymywanych rachunkach. Gospodarz średnio płaci za prąd miesięcznie od 350 zł do 1500 zł, co daje 4200 zł-18000 zł kosztu rocznie, a to znaczna suma. Systemy fotowoltaiczne są zatem idealnym rozwiązaniem dla rolników, którzy chcą uniezależnić się od wzrastających cen energii i ich dostawców.

 

Polskie prawo daje rolnikom możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym. W ustawie o podatku rolnym można przeczytać, że podatnikom, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

 

Duże zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga instalacji modułów fotowoltaicznych o większej mocy. Dla gospodarstw rolnych, które energię elektryczną generowaną przez paneli PV będą wykorzystywać na potrzeby domu oraz wspierać zapotrzebowanie energetyczne budynków gospodarczych wystarczająca jest instalacja modułów o mocy 10 kWp. Koszt instalacji oscyluje wówczas w okolicy 50 tys. zł.

 

Moduły o mocy 15-17 kWp są w stanie wytworzyć wystarczająco dużo energii elektrycznej do pokrycia zapotrzebowania budynku przeznaczonego do przechowywania owoców i warzyw. Koszt takiej instalacji wraz z montażem waha się w granicach 75 tys. zł.

 

W tabeli przedstawiono wysokość podatku rolnego w skali roku (stawka podatku rolnego w 2019 roku – 135,90 zł), przy założeniu, że 1 ha przeliczeniowy jest równy 1 ha rzeczywistemu.


W przypadku instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy 10 kWp, których koszt waha się w okolicy 50 tys. zł, jest możliwość odliczenia od podatku rolnego 12 500 zł przez 15 lat. Stąd w ciągu roku kwota podatku rolnego zostanie obniżona o 833 zł. Jeżeli zainstalowane zostaną moduły o mocy 15 – 17 kWp to od podatku rolnego jest możliwość odliczenia kwoty 1 250 zł.

 

 

Z powyższych obliczeń łatwo stwierdzić, że posiadając małe gospodarstwo rolne, przez zainstalowanie modułów fotowoltaicznych można zostać zwolnionym z płacenia podatku rolnego przez kolejne 15 lat. W przypadku większych gospodarstw, po zsumowaniu ulg można pokryć koszty podatku rolnego przez 7 lat w przypadku gospodarstwa o wielkości 3 ha dla instalacji o mocy 10 kW i prawie 4 lata dla gospodarstwa o wielkości 10 ha i instalacji o mocy 15-17 kW.

 

W przypadku gospodarstw rolnych inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest bardzo opłacalna, uwzględniając możliwe do zastosowania ulgi i odliczenia. Wpływ na to ma:

 

  1.  możliwość odliczenia od kosztów instalacji 25 % podatku gruntowego. 
  2. rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć, zyskując 23%.
  3.  rolnicy stają się prosumentami co pozwala na preferencyjne rozliczanie energii z zakładem energetycznym.

 

Powyższe czynniki powodują, że instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych są jednymi z najbardziej opłacalnych na rynku. Czas zwrotu inwestycji wynosi poniżej 5 lat!

 

Dodatkowo, posiadając instalację fotowoltaiczną gospodarze stają się prosumentami, co niesie to ze sobą kolejne korzyści.