Jak to działa?

 

Energia promieniowania słonecznego wytworzona w modułach fotowoltaicznych jest przekształcana na prąd zmienny przez falownik (inwerter), następnie w pierwszej kolejności pokrywamy nasze zapotrzebowanie na energię, a nadwyżka energii jest przesyłana do sieci. Zainstalowany będzie licznik dwukierunkowy, który zliczać ma nadwyżkę energii,  (zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii jest on zakładany u nas za darmo przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej), które oddawane są do zakładu energetycznego, a następnie w rocznym rozliczeniu możemy je wykorzystać zgodnie z systemem tzw. upustów.Schemat instalacjo ON-GRID Zakład energetyczny pobiera jednak część z odprowadzonej przez nas energii. I tak z każdej kilowatogodziny oddanej do sieci z mikroinstalacji do 10kWp możemy odebrać 80%, a z instalacji powyżej 10 kWp 70%. Najkorzystniejasza jest więc sytuacja, gdy na bieżąco zużywamy wyprodukowaną energię, czyli np. pracujemy w domu lub mamy zamontowane panele w firmie. Zazwyczaj nasza instalacja nie pokrywa w 100% naszego zapotrzebowania w miesiącach zimowych. Musielibyśmy mieć bardzo dużą instalację  z dużą rezerwą w stosunku do naszego zapotrzebowania. Kluczem jest więc odpowiedni dobór instalacji ok. 100 – 120% energii wyprodukowanej w stosunku do naszego zapotrzebowania. Wtedy w okresach letnich produkujemy nadwyżki energii, których nie zużyjemy na bieżąco, ale zgodnie z opisaną zasadą będziemy mogli z nich korzystać w okresach, gdzie energia promieniowania słonecznego jest słabsza. Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid niestety nie sprawia, że jesteśmy całkowicie niezależni od zakładu energetycznego, gdyż bez synchronizacji z siecią falownik nie wystartuje.

 

 

Moduły słoneczne

 

Są najważniejszą częścią instalacji. Ich sposób działania  oraz wytwarzania energii elektrycznej jest dość prostym procesem. Moduł PV składa się z wielu ogniw fotowoltaicznych. Każde ogniwo (moduł) przekształca światło słoneczne w energię elektryczną. Dzieje się tak wtedy, gdy fotony pochodzące ze światła słonecznego zderzają się z elektronami występującymi w ogniwach słonecznych. mudułRóżnica występująca w napięciu elektrycznym generuje prąd stały, który jest następnie przesyłany do falownika. Panele słoneczne są najbardziej kosztownym elementem instalacji fotowoltaicznej. Ich ilość zależy od średniej konsumpcji energii przez gospodarstwo domowe. Idealna instalacja powinna pokryć twoje roczne zużycie energii (z nadwyżką, potrzebną na następne lata). W Polsce średnia wynosi około 4,500 kWh rocznie. W chwili obecnej przeciętny panel słoneczny wytwarza około 270 kWh energii elektrycznej . Oznacza to, że potrzebujesz około 16 modułów słonecznych w niskiej cenie, aby pokryć swoje roczne zużycie prądu. W takim wypadku fotowoltaika zajme około 25 metrów powierzchni Twojego dachu. Ale co, jeśli to zbyt dużo? Gdy dostępna powierzchnia pod instalację jest zbyt mała, zaleca się użycie wysokowydajnych modułów słonecznych, ponieważ można zainstalować wtedy mniejszą ogniw PV. Jeśli powierzchnia jest wystarczająca, można wybrać tradycyjne panele fotowoltaiczne, które mają mniejszą wydajność, ale również niższe koszty w przeliczeniu na 1 wat. Spowoduje to obniżenie całkowitego kosztu i zwiększenie rentowności instalacji. Pamiętaj także o gwarancji na ogniwa PV. Wielu producentów oferuje 25-letnią gwarancję na moduły (nie inwerter), co zapewnia nam odpowiednią wydajność ogniw w tym okresie. Większość producentów gwarantuje 80-procentową wydajność po 25 latach. 

 

 

Falownik 

 

Zaraz po modułach słonecznych, jest najważniejszą częścią instalacji fotowoltaicznej. Inwerter przemienia prąd z paneli słonecznych w prąd użyteczny dla urządzeń gospodarstwa domowego. Moduły słoneczne wytwarzają prąd stały, podczas gdy urządzenia elektryczne wykorzystują prąd przemienny. Cały ten złożony proces zachodzi w falowniku. Inwertery mają krótszy okres eksploatacji niż ogniwa słoneczne, ponieważ podczas pracy nagrzewają się do wysokich temperatur oraz składają się z wielu elementów elektrycznych.inwerter

Większość systemów słonecznych używa jednego falownika, który ma wydajność nieznacznie mniejszą od łącznej mocy instalacji fotowoltaicznej. Fotowoltaika działa optymalnie tylko wtedy, gdy wszystkie moduły w instalacji są równie nasłonecznione. Jeden zacieniony moduł osłabia całą instalację. Rozwiązaniem problemu są mikroinwertery lub optymalizatory. Ich liczba jest równa liczbie modułów słonecznych. Jedną z ich zalet jest to, że każdy moduł PV pracuje oddzielnie, przez co można uzyskać lepszą wydajność, nawet w niezbyt idealnej lokalizacji. System fotowoltaiczny używający mikrofalowników jest dużo droższy niż system z jednym falownikiem, ale jest koniecznością w miejscach, gdzie przelotny cień regularnie pada na część modułów. Inwerter dla systemu słonecznego o mocy około 4500kWh kosztuje od 5000zł do 7500zł, w zależności od marki. Gwarancja na falownik wynosi od 5 do 10 lat, ale w niektórych przypadkach może zostać przedłużona, przy odpowiednim serwisowaniu. W przypadku większych systemów, na przykład instalacji fotowoltaicznej o wydajności około 7000 kWh, zaleca się korzystanie z więcej niż jednego falownika, tym bardziej, że różnica w cenie nie jest zbyt wysoka. Jeśli jeden z inwerterów przestanie działać, instalacja będzie nadal pracować (to samo dotyczy mikroinwerterów).

 

 

System montażowy

ski dach, nie potrzebują przytwierdzania ich do podłoża czy dachu. W zamian

Panele słoneczne powinny być zainstalowane na odpowiedniej konstrukcji mocującej, który jest przymocowany do dachu. Istnieją różne rodzaje systemów mocujących. W naszym regionie najbardziej popularne systemy montażowe na dach wykonane są z aluminium, ze względu na niską masę tego metalu. Naziemne systemy mocujące lub te, które są przeznaczone na płaski dach, nie potrzebują przytwierdzania ich do podłoża czy dachu. W zamian posiadają odpowiedni balast, dzięki któremu nie porwie ich wiatr. Dach płaski musi posiadać wtedy odpowiednią wytrzymałość na dodatkowe obciążenie. System montażu jest bardzo ważną częścią instalacji paneli słonecznych. Zapewnia on prawidłowe zamocowanie ogniw i pozostanie ich na swoim miejscu podczas burzy lub silnego wiatru.  System mocujący, gdy jest prawidłowo zainstalowany w dachu, ma bardzo długą żywotność. Większość konstrukcji nośnych jest wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium. Dobra konstrukcja jest lekka i pozwala na wentylację i chłodzenie paneli słonecznych. Kiedy moduł fotowoltaiczny staje się zbyt gorący, traci swoją skuteczność. Gdy ogniwa słoneczne są umieszczone na płaskim dachu, konstrukcja nośna powinna być w stanie zapewnić doskonałe nachylenie w celu maksymalnej wydajności. Moduły fotowoltaiczne pracują najlepiej, gdy są nachylone pod kątem od 35 do 40 stopni (w Polsce). Na płaskim dachu moduły powinny być umiejscowione w wystarczającej odległości od siebie. Żaden moduł nie może zasłaniać drugiego (w okresie całego roku), gdyż oznaczałoby to duży spadek efektywności. 

 

Montażem powinien zająć się wykwalifikowany zespół pracowników. 

W dniu instalacji pierwszym etapem jest montaż systemu mocującego. System montażowy jest mocowany bezpośrednio w konstrukcji dachu, poprzez wiercenie otworów i zakładanie odpowiednich haków. Konstrukcja nośna jest przeważnie niczym więcej, jak dwoma aluminiowymi szynami, na których umieszczone są rzędy modułów słonecznych. Konstrukcja na dachy płaskie nieco się różni. Jeśli płaski dach może utrzymać odpowiedni ciężar, na górze systemu mocowania znajduje się balast, który stabilizuje ogniwa fotowoltaiczne. Jeżeli zadaszenie może nie wytrzymać ciężaru, można wywiercić otwory, aby przymocować system bezpośrednio do dachu. Dużą zaletą systemów montażowych na płaskim zadaszeniu jest to, że moduły PV mogą być instalowane w najlepszym możliwym nachyleniu oraz kierunku, co zapewni nam maksymalną wydajność. Układ mocowania składa się z zacisków, za pomocą których moduły słoneczne są przytwierdzane, a następnie przykręcane śrubami. W większości układów montażowych do każdego modułu słonecznego dołączane są cztery zaciski. Mocowanie ogniw fotowoltaicznych do konstrukcji nośnej nie jest skomplikowane, ale ponieważ każdy moduł waży około 25kg, zaleca się pozostawienie montażu doświadczonym instalatorom.

 

 

Okablowanie

 

Większość modułów fotowoltaicznych jest łączona szeregowo. Kable od modułów słonecznych do falownika poprowadzone są na zewnątrz budynku i aby mogły pracować w ekstremalnych warunkach pogodowych, muszą być przede wszystkim bardzo dobrze zaizolowane. Większość kabli ma podwójną izolację i średnicę 4mm. Kolejny przewód w instalacji biegnie od inwertera do licznika energii elektrycznej. Kabel ten przenosi prąd sieciowy do skrzynki z zabezpieczeniami, skąd przekazywany jest dalej do urządzeń gospodarstwa domowego lub wraca z powrotem do sieci. Wskazane jest, aby falownik był umiejscowiony blisko skrzynki z bezpiecznikami w celu zoptymalizowania wydajności.

 

 


Dlaczego powinieneś wybrać nas?

01.

 

Rozumiemy ciebie

 

Dokonując tak ważnego wyboru decyduj świadomie! Wybierając Rexus, jeszcze przed podjęciem decyzji otrzymasz profesjonalną i rzetelną analizę, która jasno wskaże wysokość inwestycji i przewidywane zyski. Dzięki takiemu rozwiązaniu podejmiesz decyzję w oparciu o fakty a nie obietnice. Dzięki temu wybór instalacji będzie w pełni świadomy i racjonalny

02.

 

Robimy to w przystępnej cenie

 

Jak to możliwe? W odróżnieniu od innych dostawców elektrowni fotowoltaicznych, już na etapie rozmów z klientem koncentrujemy się nie tylko na sprzedaży i instalacji ale głównie na wyznaczaniu konkretnych osiągalnych celów. Doświadczenie oraz przeprowadzona rzetelna analiza

nakładów kosztów do korzyści, jakie osiągniesz dzięki instalacji własnej elektrowni. Tajnikiem sukcesu analizy jest indywidualne podejście do każdego klienta.

03.

 

Cenimy jakość

 

Rexus to profesjonalny partner zajmujący się projektowaniem oraz montażem nowoczesnych elektrowni fotowoltaicznych zgodnie

z oczekiwaniami naszych Klientów. Oferujemy dopasowane i sprawdzone rozwiązania oraz kładziemy nacisk na maksymalną wydajność systemu podczas jego projektowania. Pomagamy w realizacji wszystkich formalności prawnych

i administracyjnych.


Tylko 11%  pochodzi

z odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energii elektrycznej Polski

Moduły nie działają w pochmurne dni1

to nieprawda, bo do działania instalacji fotowoltaicznej wystarczy rozproszone światło. 

Wytworzenie jednej kWh energii

elektrycznej, w elektrowni fotowoltaicz­nej skutkuje zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery o ok 1 kg.

Panuje przekonanie że instalacje solarne 

są tylko dla bogatych, a przecież prosumenci wybierają fotowoltaikę w jednym celu – by zaoszczędzić realne pieniądze na rachunkach za prąd.

Emisja dwutlenku węgla do atmosfery

 w Polsce w roku 2014 zmniejszyła się

do poziomu wynoszącym ok. 330 mln ton

Średnia moc promieniowania o

promieniowania słonecznego dla Polski w okresie lata w słoneczny dzień wynosi 1000 W/m2

Dobrej jakości instalacja kosztuje około 6 tysięcy PLN za każdy 1 kWp. Instalacje zwracają się średnio w 6 - 8 lat. Rok 2019 to bardzo dobry czas na zainwestowanie w fotowoltaikę.