Polenergia inwestuje w Edison Energia

Polenergia - największa polska prywatna grupa energetyczna - podpisała przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Edison Energia. Połączenie sił obu spółek pozwoli Polenergii na znaczne zwiększenie udziału w dynamicznie rozwijającym się w Polsce obszarze szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Edison Energia to jedna z najszybciej rozwijających się polskich spółek fotowoltaicznych. Oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, ciepła i optymalizacji zużycia energii. W niecałe dwa lata firma wybudowała dla klientów indywidualnych i biznesowych ponad 20 tysięcy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 MWp. Każdego miesiąca zespół blisko 1500 pracowników i współpracowników realizuje ponad 1000 instalacji, co daje piąte miejsce w Europie. Edison Energia należy również do najszybciej rosnących instalatorów na rynku pomp ciepła.

Transakcja umacnia Polenergię na pozycji lidera transformującego polską energetykę w kierunku zeroemisyjnej gospodarki. Grupa rozszerza działalność o nowe segmenty biznesowe i uzyskuje dostęp do najwyższej jakości ogólnopolskiej sieci sprzedaży, dużej bazy klientów oraz szerokiego portfolio innowacyjnych produktów i usług. Skutecznie dywersyfikuje obecne obszary swojej działalności i staje się znaczącym graczem w nowo powstającym segmencie rynku. Postępująca decentralizacja krajowej energetyki, w której od dawna uczestniczy Polenergia, już przynosi wymierne korzyści gospodarce oraz społeczeństwu. Znaczny postęp technologiczny umożliwia obecnie budowę ekologicznych źródeł wytwarzania i zarządzania energią bezpośrednio u odbiorcy końcowego i pozwala na osiągnięcie pozytywnego efektu ekonomicznego oraz stabilizację wydatków końcowych klientów.