URE wydał koncesję dla największej w Polsce farmy fotowoltaicznej

W październiku 2021 roku największa dotychczas farma fotowoltaiczna w Polsce rozpoczęła produkcję bezemisyjnej energii elektrycznej - mowa o PV Brudzew o mocy 70 MWp. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że 10 listopada wydał koncesję dla instalacji.

Farma fotowoltaiczna PV Brudzew składa się ze 155 554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy i zajmuje ok. 100 ha terenu. Instalacja powstała na terenie, który niedawno był wykorzystywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego. Do jej budowy zostali zaangażowani górnicy, którzy zostali przekwalifikowani i realizują kolejne projekty związane z energią odnawialną.

Do instalacji farmy wykorzystano 306 inwerterów oraz ponad 900 km kabli i światłowodów. Samo ogrodzenie farmy, do której prowadzi 16 bram wjazdowych, ma 12 km długości. Na terenie elektrowni jest 31 stacji transformatorowych, każda o mocy 2MVA. Palety po modułach fotowoltaicznych zostały przetworzone na płyty sklejkowe, które zostaną wykorzystane do produkcji mebli – informuje ZE PAK.