Magazyny Energii

Magazyny energii - jak działają?

Magazyny energii muszą zostać odpowiednio dobrane do systemu fotowoltaicznego. Ten zaś musi być tak zaprojektowany, by w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie energetyczne budynku. Przy wyborze magazynu energii należy mieć na uwadze łączną moc urządzeń, jaką będzie on musiał zasilać oraz potencjalny czas, w którym zainstalowana na dachu fotowoltaika - nie produkuje prądu. To zaś ma najczęściej miejsce w nocy, ale trzeba też pamiętać, że instalacja generuje mniej prądu w pochmurne dni.

 

  • The ability to manage money competently is especially valuable quality in the conditions of financial crisis, when the purchasing power of the population is shrinking, inflation is rising, and currency exchange rates are completely unpredictable. Below are the common mistakes related to money affairs along with financial planning advice to help manage your own finances properly.


Magazyny energii - jak działają?

Magazyny energii muszą zostać odpowiednio dobrane do systemu fotowoltaicznego. Ten zaś musi być tak zaprojektowany, by w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie energetyczne budynku. Przy wyborze magazynu energii należy mieć na uwadze łączną moc urządzeń, jaką będzie on musiał zasilać oraz potencjalny czas, w którym zainstalowana na dachu fotowoltaika - nie produkuje prądu. To zaś ma najczęściej miejsce w nocy, ale trzeba też pamiętać, że instalacja generuje mniej prądu w pochmurne dni.

Magazyny energii to urządzenia, które służą do przechowywania energii i dostarczania jej do sieci energetycznej w przypadku niewystarczającej produkcji instalacji fotowolaticznej. Właściciele instalacji dzięki nim mogą wykorzystać zgromadzone nadwyżki energii w okresie zmniejszonej produkcji  - w 100 proc., zamiast w 80. Dla zobrazowania, posiadacz domowej fotowoltaiki, który nie posiada magazynu, nadwyżki produkcyjne, jakie powstają w czasie pracy instalacji, przekazuje wprost do sieci. W ramach zwrotu może odebrać jedynie 80 proc. przeznaczonej energii, bowiem pozostałe 20 proc. traktowane jest jako prowizja za obsługę dla zakładu energetycznego. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 10 kWh, dzięki magazynowi energii unikniemy przekazywania aż 30 proc. wyprodukowanej przez system energii. Co ważne, magazyn energii pozwala przede wszystkim do zwiększania poziomu autokonsumpcji, czyli wykorzystywanie produkowanej energii na bieżąco, do zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych.

- Magazyny energii dają ich użytkownikom przede wszystkim dużo większą stabilność energetyczną – pozwalają na unikanie powszechnych zjawisk, takich jak nagłe wzrosty i spadki obciążenia w sieci energetycznej. Dużą ich zaletą, poza większą energetyczną niezależnością i stabilnością, są także większe oszczędności – przechowywaną przez nie energię możemy wykorzystywać w okresach niedoboru. Dzięki temu możemy obniżyć dodatkowe “koszty” w postaci “prowizji” dla zakładu energetycznego, jak dzieje się to w przypadku zwykłych, pozbawionych magazynów instalacji PV, które nie magazynują wyprodukowanej energii, a nadwyżki oddają do operatorów. Dodatkowo posiadacze magazynów energii z odpowiednią funkcją back-up przy zaniku energii z sieci, nadal tę energię mają, tworząc tak zwaną wyspę energetyczną